برابر با ماده ۳ قانون چک

در صورتی که صادرکننده، چک را به نوعی تنطیم نماید که قابل وصول نباشد، از قبیل عدم تطابق امضاء و نحوه انجام آن، این عمل جرم می باشد.
کد : 295
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 719
در صورتی که صادرکننده، چک را به نوعی تنطیم نماید که قابل وصول نباشد، از قبیل عدم تطابق امضاء و نحوه انجام آن، این عمل جرم می باشد.
برجسب ها :