مطابق با آرای قطعی صادره از مراجعه صالحه

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود. 
کد : 376
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 583
عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود. 
برجسب ها :