مطابق با آرای صادره از مراجع صالحه

دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.


کد : 382
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 523
دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.


برجسب ها :