مطابق با رای صادره از مراجع صالحه

قرارداد پيش فروش ساختمان منصرف از عقد بيع بودن و تعهدات موضوع آن در چهارچوب ماده10 قانون مدنی قابل اجرا است.
کد : 580
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 560
قرارداد پيش فروش ساختمان منصرف از عقد بيع بودن و تعهدات موضوع آن در چهارچوب ماده10 قانون مدنی قابل اجرا است.
برجسب ها :