تقدیرنامه ها کارفرمایان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

 
 1. 01.
  انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

  مشاهده تقدیرنامه

 2. 02.
  انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن

  مشاهده تقدیرنامه

 3. 03.
  شرکت توسعه شکبه های صنعتی ایران

  مشاهده تقدیرنامه

 4. 04.
  شرکت شبدیز صنعت آپادانا

  مشاهده تقدیرنامه

 5. 05.
  شرکت بین المللی ارسا ساختمان

  مشاهده تقدیرنامه

 6. 06.
  شرکت فنی مهندسی انرژی پیمان

  مشاهده تقدیرنامه

 7. 07.
  شرکت راه و ساختمان فن و بنا

  مشاهده تقدیرنامه

 8. 08.
  شرکت مهندسی ترموون

  مشاهده تقدیرنامه

 9. 09.
  شرکت مهندسی در ریز

  مشاهده تقدیرنامه

 10. 10.
  انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان آبهاي معدني و آشاميدني ايران

  مشاهده تقدیرنامه

 11. 11.
  انجمن صنفي توليد كنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ايران

  مشاهده تقدیرنامه

 12. 12.
  انجمن صنفي كارفرمائي شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرحها

  مشاهده تقدیرنامه

 13. 13.
  شركت توسعه انرژی مهرآراد

  مشاهده تقدیرنامه

 14. 14.
  شركت مهندسی و ساختمان نقش هدی

  مشاهده تقدیرنامه

 15. 15.
  شرکت تافته آرین

  مشاهده تقدیرنامه

 16. 16.
  انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران

  مشاهده تقدیرنامه

 17. 17.
  شرکت آرت پویا

  مشاهده تقدیرنامه

 18. 18.
  شرکت کارخانجات مقدم

  مشاهده تقدیرنامه

 19. 19.
  شرکت نیرو کنترل سامان

  مشاهده تقدیرنامه

 20. 20.
  شرکت پارسیکان ایران

  مشاهده تقدیرنامه

 21. 21.
  شرکت مارون کاران

  مشاهده تقدیرنامه

 22. 22.
  نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان – موسسه دیده بان

  مشاهده تقدیرنامه

 23. 23.
  نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان – خانم غفوریان

  مشاهده تقدیرنامه

 24. 24.
  شرکت شهرآرا کارن

  مشاهده تقدیرنامه

 25. 25.
  شرکت تجارت صنعت راش پارسیان

  مشاهده تقدیرنامه

 26. 26.
  جناب آقای دکتر فرنوش فرنیا

  مشاهده تقدیرنامه

 27. 27.
  کارگاه صفوی

  مشاهده تقدیرنامه

 28. 28.
  شرکت میران نورگستر

  مشاهده تقدیرنامه

 29. 29.
  شرکت دارو درمان نوژان

  مشاهده تقدیرنامه

 30. 30.
  جناب آقای مهندس افشین نورزاده

  مشاهده تقدیرنامه

 31. 31.
  داروخانه شبانه روزی بزرگ الغدیر

  مشاهده تقدیرنامه

 32. 32.
  شرکت ویژن پیک

  مشاهده تقدیرنامه

 33. 33.
  فروشگاه ونا

  مشاهده تقدیرنامه

 34. 34.
  انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز

  مشاهده تقدیرنامه

 35. 35.
  شرکت ایستا کنترل مهر

  مشاهده تقدیرنامه

 36. 36.
  شرکت صنایع فلزی مازند

  مشاهده تقدیرنامه

 37. 37.
  اشی مشی شرکت گیلان سویا

  مشاهده تقدیرنامه

 38. 38.
  جناب آقای مهندس اسفندی

  مشاهده تقدیرنامه

 39. 39.
  شرکت فرافن گاز تهران

  مشاهده تقدیرنامه

 40. 40.
  شرکت پرند افرای پارس

  مشاهده تقدیرنامه

 41. 41.
  شرکت درسا رسانه هوشمند

  مشاهده تقدیرنامه

 42. 42.
  شرکت فرآورده های نفتی آترود

  مشاهده تقدیرنامه

 43. 43.
  شرکت فرادید میهن

  مشاهده تقدیرنامه

 44. 44.
  انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت،گاز و پتروشيمي ( اپك)

  مشاهده تقدیرنامه