در بازداشت بودن ملک مانع رسیدگی به دعوای "خلع ید" نیست

بنابراین با وجود بازداشت ملک هم ، امکان صدور حکم خلع ید نسبت به آن وجود دارد

کد : 875
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 خرداد 1397
print
نظرات : 0
بازدید : 1454

بنابراین با وجود بازداشت ملک هم ، امکان صدور حکم خلع ید نسبت به آن وجود دارد

برجسب ها :