کارفرمایان موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

 
 1. 1.
  انجمن صنفي شركتهاي مهندسي و ساخت (صنايع نفت و نيرو ) با تعداد 14 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 2. 2.
  انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا) با تعداد 887 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 3. 3.
  انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران (ستصا) با تعداد 260 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 4. 4.
  انجمن صنفي شركت هاي مهندسي ، پيمانكاري نفت ، گاز و پتروشيمي (APEC)با تعداد 269 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 5. 5.
  سنديكاي شركت هاي شناسايي و مكان يابي راديويي با تعداد 110 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 6. 6.
  انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز با تعداد 108 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 7. 7.
  انجمن صنفي كارفرمائي شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرحها با تعداد 108 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 8. 8.
  انجمن صنفي كارفرمايي سازه هاي فلزي نيروگاهي سد و كانالهاي آبياري با تعداد 4 شركت عضو

   

 9. 9.
  تشكل هاي دانش بنيان ايران با تعداد 290 عضو اتحاديه ، انجمن ، سنديكا ، كانون و فدراسيون استاني و ملي

  مشاهده وب سایت

 10. 10.
  كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران با تعداد بيش از 25000 شركت عضو انجمن هاي استاني

   

 11. 11.
  انجمن صنفي و كارفرمايي طراحي ، معماري و دكوراسيون داخلي و خارجي ساختمان شهر تهران بيش از 110 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 12. 12.
  انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات ايران با تعداد 450 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 13. 13.
  انجمن توليد كنندگان و صادر كنندگان آبهاي معدني و آشاميدني ايران با تعداد 50 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 14. 14.
  انجمن صنفي صنايع كنسرو ايران با تعداد 121 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 15. 15.
  انجمن ملي صنايع پلاستيك و پليمر ايران با تعداد 80 شركت و انجمن عضو

  مشاهده وب سایت

 16. 16.
  انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران با تعداد 80 شركت عضو

  مشاهده وب سایت

 17. 17.
  انجمن صنفي توليد كنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ايران با تعداد 32 شركت عضو

   

 18. 18.
  انجمن صنفي توليد كنندگان نشاسته و گلوگز و مشتقات با تعداد 40 شركت عضو