مقالات حقوقی

با ابلاغ علی لاريجانی رييس قوه مقننه قانون حمايت خانواده در روزنامه رسمی كشور منتشر شد

با ابلاغ علی لاريجانی رييس قوه مقننه قانون حمايت خانواده در روزنامه رسمی كشور منتشر شد

قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ به تایید شورای نگهبان نیز رسید، با ابلاغ علی لاریجانی رییس قوه مقننه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد....

شرح خبر
اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و تغییر درصد مالیات موضوع این ماده

اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و تغییر درصد مالیات موضوع این ماده

پیرو خبر نامه شماره 1 موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت و با توجه به درخواست کارفرمایان محترم  این موسسه جهت ارائه توضیحات شفاف تری نسبت به آن ، متن ذیل به زبان ساده و با ارائه نمونه ...

شرح خبر