خدمات موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در حوزه صنعت تولید و پخش

موسسه دیده بان افق عدالت با تکیه بر شناخت حاصل از سابقه همکاری با شرکتها فعال در عرصه صنعت تولید و پخش ، برای این گروه از فعالان اقتصادی کشور در کنار خدمات حقوقی عمومی خویش ، خدمات متمایزی را با روش متفاوتی در تمام سطوح فعالیت شرکت های مزبور ارائه می نماید.

خدمات مشاوره ای
 1. بررسی روند دریافت و تبادل اسناد تعهد آور و عادی در مجموعه و میزان حدود مسولیت افراد مربوطه.
 2. بررسی فرمت نامه ها ی تعهد آور مجموعه به ارگان ها ونهاد های دولتی و غیر دولتی.
 3. نحوه دریافت وارائه رسید در خصوص ابلاغ های قانونی به نام شرکت و یا هر یک از مدیران و سهامداران محترم.
 4. بررسی رویه استفاده از نام تجاری و نام شرکت در اوراق چاپی و خطی و اوراق مالی و مسائل قانونی مرتبط باآن.
 5. بررسی نحوه پرداخت حقوق و مزایا و تسویه حساب با کارکنان رسمی ،قراردادی و پیمانی مجموعه از نظر حقوقی و قوانین حاکم بر روابط کار.
 6. بررسی و ارائه پیشنهاد جهت دریافت تضامین از پرسنل از نظر سهولت و ضمانت اجرای قانونی.
 7. بررسی روند دریافت مستندات طلب ،تبدیل تعهدات و تضامین و ضامنین ، متعهدین وموارد قانونی حاکم بر آن.
 8. بررسی و تنظیم فاکتور فروش و تحویل کالا به مشتری و تبادل کالا و اوراق بهادار در بخش های مختلف مجموعه.
خدمات قراردادی
 1. بررسی قراردادهای پرسنلی با توجه به سمت افراد و تعهدات و مسوولیت های ایشان در شرکت.
 2. بررسی و اصلاح قرارداد اعطای نمایندگی و شعب( پخش ، توزیع و فروش...... )داخلی و بین المللی.
 3. بررسی و اصلاح قرارداد خرید ، اجاره و واگذاری اموال منقول و غیر منقول.
 4. بررسی و اصلاح قرارداد خرید و و تامین کالا (داخلی و بین المللی )
 5. بررسی و اصلاح قرارداد حمل و نقل داخلی و بین المللی.
 6. تنظیم آئین نامه انظباطی داخلی و اخذ تایید وزارت کار جهت قانونی شدن احکام و دستورات صادره بر اساس آئین نامه مزبور.