کارهای سخت و زیان آور گروه (ب) ماده 1 آیین نامه اجرائی

مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور


سلام علیکم

احتراما همانگونه که استحضار دارید صیانت نیروی کار ، حفظ سلامت جسمی ،بهداشت روحی روانی و شادابی و نشاط نیروی کار به عنوان ارزشمندترین سرمایه های نامشهود کشور از جمله مهمترین رسالت معاونت روابط کار محسوب می گردد. در راستای  انجام این رسالت خطیر ملی و با هدف پیشگیری از بیماری های شغلی که سالانه بطور میانگین و بصورتی خاموش جان شیرین بیش از 11 هزار نیروی کار کشور را خصوصا در سالهای اغازین بازنشستگی های پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به کام مرگ فرو می برد ، سالم سازی محیط کار از آلاینده های مضر و خطرناک توسط کارفرمایان محترم شرکتهای دانش بنیان صاحب تخصص با همکاری دستگاهای مرتبط از جمله وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنعت ، معدن و تجارت در تعاملی پویا با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر وزارتخانه ها و نهادهای همکار عضو شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار جدی این شورای عالی سرنوشت ساز قرار گرفته است .
بر این اساس به پیوست تصویر مصوبه یکصد و بیست و نهمین نشست مورخ 17/12/94 شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه(ب) موضوع بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور از 1066 عنوان شغلی به 13 فعالیت کاری به عنوان چارچوبی شفاف و غیر قابلتفسیر به منظور وحدت رویه و پرهیز جدی از هر گونه اعمال سلیقه ارسال می گردد. شایسته است تصویب نامه مذکور را در اسرع وقت به اعضای کمیته های استانی ابلاغ فرمایید.
                                                                                                                                                                    سید حسن هفده تن 
                                                                                                                                                                            معاون وزیر
                                                                                                                                                             و رییس شورای عالی حفاظت فنی......................................................................................................................................

جلسه روز دوشنبه مورخ 17/12/1394 شورایعالی حفاظت فنی


تصمیمات متحده:

کارهای سخت و زیان آور گروه (ب) ماده 1 آیین نامه اجرائی


در راستای سیاستگذاری ماده 7 آئین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 و به استناد ماده 1 ائین نامه مذکور ، کار های گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده 1 توسط شورایعالی حفاظت فنی به شرح ذیل تصویب گردید :
الف- فعالیتهای ذیل بند ( د ) ماهبتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، اگرچه صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی حذف نگردیده است.
ب- در تطبیق و تشخیص مشاغل گروه (ب) توسط کمیته های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان آوری مطابق بند مذکور ملاک عمل می باشد و خارج از موارد ذیل پس از رعایت ماده 2 آئین نامه اجرایی و تبصره آن و با تایید کمیته های استانی برابر مقررات میتواند جزو گروه (الف) محسوب گردد.
ج- مشاغل مدیریتی ، سرپرستی ، پشتیبانی ، خدماتی ، اداری ، کارشناسی ، نظارتی و نظایر آنها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شرح شغل مشمولین گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور می باشد ، از شمول گروه مذکور خارج است.
د- بجز کارهای در معرض پرتوهای یولساز و مواد رادیواکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه 1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوامین و مقررات مربوطه قرار می گیرند. فعالیت های گروه (ب) به شرح ذیل می باشند :
1- کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگر در تونل ها و راهروهای سر پوشیده به استخراج بپردازد.
1-1 کار استخراج شمامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار ، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار ، اداره تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها ، راهرو ها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید می باشد.
2- کار در حفر قنوات ، چاه ها ، فاضلاب ها ، تونل های زیر زمینی و مخازن سر بسته.
3- تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مسمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.
4- کارگری که مستقیما و مسمرا در امر تولید در کارگاهایدباغی ، سالامبور سازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مسمتر در گندابروها – جمع آوری ،حمل و دفن و بازبافت زباله به صورت غیر مکانیزه.
5- کارگری که مسمرا به امر جمع آوری انتقال و انبار کردن کود( نظافت مستمر طویله ، اصطبل ، سالن های پرورش طیور ) در واحد های دامداری و طیور اشتغال دارد.
6- کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح مبنا بر رویدکلها ، اتاقک های متحرک، دربست ها و اسکلت ها.
7-  کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو وات و بالاتر.
8- مشاغل شن پاشی ، پخت آسفالت دستی ، قیر پاشی و ملح پاشی .
9- کار در محل های با فشار محیط غیر معمول از قبیل غواصی.
10- کار مسمر در محیط هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان پذیر نمی باشد.
11 – کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی.
12- کارگری که مستقیما در امر تولید و ترکیب سموم حشره کش ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.
13- کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیر معمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.
ه- با توجه به ظرفیت مذکور در آئین نامه در صورت و پیشنهاد کمیته های استانی هر شش ماه یکبار فعالیت های مصوب فوق قابل طرح در شورایعالی حفاظت فنی خواهد بود.


کد : 96
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 10320

مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور


سلام علیکم

احتراما همانگونه که استحضار دارید صیانت نیروی کار ، حفظ سلامت جسمی ،بهداشت روحی روانی و شادابی و نشاط نیروی کار به عنوان ارزشمندترین سرمایه های نامشهود کشور از جمله مهمترین رسالت معاونت روابط کار محسوب می گردد. در راستای  انجام این رسالت خطیر ملی و با هدف پیشگیری از بیماری های شغلی که سالانه بطور میانگین و بصورتی خاموش جان شیرین بیش از 11 هزار نیروی کار کشور را خصوصا در سالهای اغازین بازنشستگی های پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به کام مرگ فرو می برد ، سالم سازی محیط کار از آلاینده های مضر و خطرناک توسط کارفرمایان محترم شرکتهای دانش بنیان صاحب تخصص با همکاری دستگاهای مرتبط از جمله وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنعت ، معدن و تجارت در تعاملی پویا با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر وزارتخانه ها و نهادهای همکار عضو شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار جدی این شورای عالی سرنوشت ساز قرار گرفته است .
بر این اساس به پیوست تصویر مصوبه یکصد و بیست و نهمین نشست مورخ 17/12/94 شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه(ب) موضوع بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور از 1066 عنوان شغلی به 13 فعالیت کاری به عنوان چارچوبی شفاف و غیر قابلتفسیر به منظور وحدت رویه و پرهیز جدی از هر گونه اعمال سلیقه ارسال می گردد. شایسته است تصویب نامه مذکور را در اسرع وقت به اعضای کمیته های استانی ابلاغ فرمایید.

                                                                                                                  سید حسن هفده تن 
                                                                                                                    معاون وزیر
                                                                                                      و رییس شورای عالی حفاظت فنی

.........................................................................................................................................

جلسه روز دوشنبه مورخ 17/12/1394 شورایعالی حفاظت فنی


تصمیمات متحده:

کارهای سخت و زیان آور گروه (ب) ماده 1 آیین نامه اجرائی


در راستای سیاستگذاری ماده 7 آئین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 15365/ت36005 ه مورخ 5/2/1386 و به استناد ماده 1 ائین نامه مذکور ، کار های گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده 1 توسط شورایعالی حفاظت فنی به شرح ذیل تصویب گردید :
الف- فعالیتهای ذیل بند ( د ) ماهبتا سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما ، اگرچه صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی حذف نگردیده است.
ب- در تطبیق و تشخیص مشاغل گروه (ب) توسط کمیته های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان آوری مطابق بند مذکور ملاک عمل می باشد و خارج از موارد ذیل پس از رعایت ماده 2 آئین نامه اجرایی و تبصره آن و با تایید کمیته های استانی برابر مقررات میتواند جزو گروه (الف) محسوب گردد.
ج- مشاغل مدیریتی ، سرپرستی ، پشتیبانی ، خدماتی ، اداری ، کارشناسی ، نظارتی و نظایر آنها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شرح شغل مشمولین گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور می باشد ، از شمول گروه مذکور خارج است.
د- بجز کارهای در معرض پرتوهای یولساز و مواد رادیواکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه 1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوامین و مقررات مربوطه قرار می گیرند. فعالیت های گروه (ب) به شرح ذیل می باشند :
1- کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگر در تونل ها و راهروهای سر پوشیده به استخراج بپردازد.
1-1 کار استخراج شمامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار ، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار ، اداره تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هر گونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها ، راهرو ها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید می باشد.
2- کار در حفر قنوات ، چاه ها ، فاضلاب ها ، تونل های زیر زمینی و مخازن سر بسته.
3- تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مسمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.
4- کارگری که مستقیما و مسمرا در امر تولید در کارگاهایدباغی ، سالامبور سازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مسمتر در گندابروها – جمع آوری ،حمل و دفن و بازبافت زباله به صورت غیر مکانیزه.
5- کارگری که مسمرا به امر جمع آوری انتقال و انبار کردن کود( نظافت مستمر طویله ، اصطبل ، سالن های پرورش طیور ) در واحد های دامداری و طیور اشتغال دارد.
6- کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح مبنا بر رویدکلها ، اتاقک های متحرک، دربست ها و اسکلت ها.
7-  کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو وات و بالاتر.
8- مشاغل شن پاشی ، پخت آسفالت دستی ، قیر پاشی و ملح پاشی .
9- کار در محل های با فشار محیط غیر معمول از قبیل غواصی.
10- کار مسمر در محیط هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان پذیر نمی باشد.
11 – کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی.
12- کارگری که مستقیما در امر تولید و ترکیب سموم حشره کش ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.
13- کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیر معمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.
ه- با توجه به ظرفیت مذکور در آئین نامه در صورت و پیشنهاد کمیته های استانی هر شش ماه یکبار فعالیت های مصوب فوق قابل طرح در شورایعالی حفاظت فنی خواهد بود.


فایل های پیوست
تصویر مصوبه
برجسب ها :

هزینه حمل بدون ماهیت قرارداد مقاطعه کاری از پرداخت حق بیمه باربری  موضوع ماده 38 تامین اجتماعی معاف است
هزینه حمل بدون ماهیت قرارداد مقاطعه کاری از پرداخت حق بیمه باربری موضوع ماده 38 تامین اجتماعی معاف است

نتیجه حاصل از بخشنامه فوق الاشعار  "  هزینه حمل بدون ماهیت قرارداد مقاطعه کاری و با صورتحساب و بارنامه رسمی از پرداخت حق بیمه باربری موضوع ماده 38 تا...

ادامه مطلب

ثبت لوگو انجمن شركتهای مهندسی و پيمانكاری نفت،گاز و پتروشيمی ( اپك)
ثبت لوگو انجمن شركتهای مهندسی و پيمانكاری نفت،گاز و پتروشيمی ( اپك)

ثبت لوگو انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت،گاز و پتروشيمي ( اپك)

ادامه مطلب

استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح
استعلام و اصلاح کد پستی نا معتبر و یا ناصحیح

مطابق با آخرین اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه اشخاص حقوقی که دارای کدپستی نامعتبر در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی هستند و یا سایر اطلاعات آ...

ادامه مطلب

امکان درج امضا الکترونیک در اداره ثبت شرکت ها
امکان درج امضا الکترونیک در اداره ثبت شرکت ها

با توجه به ایجاد امکان درج امضاء الکترونیک در سامانه اداره ثبت شرکت ها و همچنین پرداخت بر خط حق الثبت، از تاریخ 24/03/1402 جهت ثبت هر گونه تغییرات نی...

ادامه مطلب

حضور نمایندگان موسسه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی
حضور نمایندگان موسسه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی

در راستای همکاری موسسه دیده بان و انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) نمایندگان موسسه در مدت نمایشگاه در غرفه انجمن واقع ...

ادامه مطلب