توصیه های کلیدی

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

اگر واحدی فاقد پارکینگ باشد ، حق استفاده از پارکینگ دیگران را ندارد و در صورت استفاده ، مالک دارای پارکینگ می تواند به اتهام جرم تصرف عدوانی شکایت کند .

شرح خبر
چگونگی اخذ پلمپ دفاتر جدید (طبق قانون جدید اداره ثبت کشور) :

چگونگی اخذ پلمپ دفاتر جدید (طبق قانون جدید اداره ثبت کشور) :

طبق قانون جدید اداره ثبت، ارباب رجوعی که جهت تهیه پلمپ دفاتر خود به اداره پست مراجعه میکردند دیگر لازم نیست . از مورخه 1/11/94 گرفتن پلمپ دفاتر به صورت اینترنتی شد...

شرح خبر
آیا می دانید شما برای اقامه دعوا باید به دادگاه کدام محل مراجعه نمایید؟ دادگاه محل سکونت خود؟ یا دادگاه محل سکونت طرف دعوی؟

آیا می دانید شما برای اقامه دعوا باید به دادگاه کدام محل مراجعه نمایید؟ دادگاه محل سکونت خود؟ یا دادگاه محل سکونت طرف دعوی؟

قانون آیین دادرسی مدنی   ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که ...

شرح خبر
 اخذ چک از شرکتها بهتر از سفته است

اخذ چک از شرکتها بهتر از سفته است

برخی از مدیران ، زمانیکه شرکت از پرداخت بدهی های خویش باز می مانده و احتمال ورشکستگی شرکت پیش می آید ، اقدام به جمع آوری چک های شرکت و جایگزین نمودن آن با  سفته مهمور به مهر شرکت ...

شرح خبر
اخذ چک در قراردادها

اخذ چک در قراردادها

یکی از بزرگترین مشکلات مردم در ایران بعد از عدم اعتقاد به استفاده از نیروی متخصص در قراردادها،  اخذ چک در خصوص اجرای تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رو...

شرح خبر
صاحبان امضاء مجاز چه کسانی هستند

صاحبان امضاء مجاز چه کسانی هستند

لازم است بدانید که در هنگام دریافت کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک ، سفته از اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات و .... ) حتماً صاحبان امضاء مجاز ، را طبق آخرین تغییرات مندرج درر...

شرح خبر
 مسوولیت امضاء کنندگان در چکهای متعلق به اشخاص حقوقی

مسوولیت امضاء کنندگان در چکهای متعلق به اشخاص حقوقی

آیا می دانید که چکهایی که به وکالت و یا به نمایندگی از طرف صاحب حساب ( حقیقی و یا حقوقی ) صادر می شوند صادر کننده چک و صاحب حساب از نظر حقوقی متضامنا مسئول هستند و  مسئولیت کیفری ...

شرح خبر
 چه کسانی از دید قانون دارنده چک شناخته می شوند

چه کسانی از دید قانون دارنده چک شناخته می شوند

آیا می دانید که تنها کسی حق طرح شکایت کیفری در خصوص چکهای برگشتی را دارد که دارنده چک به شمار آید  و دارنده چک مطابق قانون  ، کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و ...

شرح خبر
 ضمانت اجرای شروط مندرج در متن چک

ضمانت اجرای شروط مندرج در متن چک

آیا می دانید که طبق ماده 3 قانون صدور چک هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد به آن ترتیب اثر دارد نخواهد شد . اما ذکر این شروط حداقل مانعی جهت اقدام کیفری بر علیه...

شرح خبر
 مزایای رعایت مواعد قانونی درچک

مزایای رعایت مواعد قانونی درچک

آیا می دانید که عدم رعایت مواعد قانونی در برگشت ز دن چک ، دارنده چک را از چه تضامینی بی بهره می سازد؟  .

شرح خبر
 
صفحه 2 از 3ابتدا   قبلی   1  [2]  3  بعدی   انتها