تغییر نشانی ادارات دوم و سوم اجرای اسنادرسمی تهران

با توجه به جابجایی ادارات دوم ، سوم و دفتر معاونت اجرا ثبت  استان تهران به آدرس خیابان انقلاب

کد : 1043
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
print
نظرات : 0
بازدید : 8230

با توجه به جابجایی ادارات دوم ، سوم و دفتر معاونت اجرا ثبت  استان تهران به آدرس خیابان انقلاب نبش خیابان برادران مظفر ( چهارراه ولیعصر) ساختان کاج سابق ، لذا کلیه خدمات ادارات مربوطه در محل ساختمان جدید ارائه خواهد شد .

برجسب ها :