عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود


عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

کد : 179
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 آبان 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 661

عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

برجسب ها :