عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

کد : 227
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 آذر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 578

عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

برجسب ها :