صدور چک از حساب مسدود


صدور چک از حساب مسدود، کلاهبرداری، به شمار نمی رود ولی برابر قانون صدور چک، این اقدام (صدور چک‌ از حساب مسدود) در حکم صدور چک بی محل، شناخته شده و جرم، محسوب می شود.

کد : 234
تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 833


صدور چک از حساب مسدود، کلاهبرداری، به شمار نمی رود ولی برابر قانون صدور چک، این اقدام (صدور چک‌ از حساب مسدود) در حکم صدور چک بی محل، شناخته شده و جرم، محسوب می شود.

برجسب ها :