مطابق با رای قطعی مراجع صالحه

لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.

کد : 270
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آذر 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1306

لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.

برجسب ها :