توارث (ارث بردن) بین زن و شوهر

هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند.
کد : 294
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 720
هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند.
برجسب ها :