خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند

و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی، اجبار به ازدواج نمود
برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود. تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.
کد : 304
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 287
و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی، اجبار به ازدواج نمود
برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود. تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.
برجسب ها :