مطابق با آرای قطعی مراجع صالحه

انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمیشود.
کد : 343
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 602
انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمیشود.
برجسب ها :