مطابق با آرای قطعی مراجع صالحه

قرارداد عادى نمى تواند موجب ايجاد مالكيت اختصاصى براى يكى از شركاء در مشاعات آپارتمان گردد.
کد : 344
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 566
قرارداد عادى نمى تواند موجب ايجاد مالكيت اختصاصى براى يكى از شركاء در مشاعات آپارتمان گردد.
برجسب ها :