مطابق آرای قطعی صادره از مراجع صالحه رسیدگی

اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه مصداق بازداشت غیرقانونی است.
کد : 351
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 577
اقدام زوج مبنی بر قفل کردن درب منزل مشترک و عدم اجازه تردد به زوجه مصداق بازداشت غیرقانونی است.
برجسب ها :