به انتقال يك شخص بدون رضايت

او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.


کد : 363
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 594
او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.


برجسب ها :