اگر در سند آپارتمانی نوشته شده باشد عرصه واعیان آن "ملکِ طِلق" میباشد،

زمین و بنای ساختمان وقفی نیست. طلق یعنی آزاد وعاری از هر گونه محدودیت. ملکی که در توقیف یا وقف یا مشترک باشد طلق نیست.
کد : 378
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 374
زمین و بنای ساختمان وقفی نیست. طلق یعنی آزاد وعاری از هر گونه محدودیت. ملکی که در توقیف یا وقف یا مشترک باشد طلق نیست.
برجسب ها :