بیمه کردن کارکنان اجباری است

 بیمه کردن کارکنان اجباری است و شیوه پرداخت حقوق و یا نوع کار تاثیری در این مقرره ندارد.
کد : 408
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 572
 بیمه کردن کارکنان اجباری است و شیوه پرداخت حقوق و یا نوع کار تاثیری در این مقرره ندارد.
برجسب ها :