هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل ميگردد

به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل كننده ضامن ديه است. 
کد : 410
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 867
به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل كننده ضامن ديه است . 
برجسب ها :