اعمال متقلبانه

هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود.


کد : 411
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1501
هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود.


برجسب ها :