طرح دعوی در شورای حل اختلاف از طریق دفاتر خدماتالکترو نیک قوه قضائیه امکان پذیر گردید

" مطابق با تبصره ماده 23 ائین نامه اجرای قانون شورای حل اختلاف طرح دعاوی کیفری و حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضائی انجام خواهد گردید .
کد : 430
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 525
" مطابق با تبصره ماده 23 ائین نامه اجرای قانون شورای حل اختلاف طرح دعاوی کیفری و حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضائی انجام خواهد گردید. 
برجسب ها :