معاف های مالیاتی

شاغلانی که ماهیانه تا یک میلیون و سیصد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت میکنند از پرداخت مالیات معاف می باشند.
کد : 445
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 دي 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 524
شاغلانی که ماهیانه تا یک میلیون و سیصد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت میکنند از پرداخت مالیات معاف می باشند.
برجسب ها :