حمایت تأمین‌اجتماعی

حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق ‌بیمه نیست. 
کد : 460
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 518
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق ‌بیمه نیست .
برجسب ها :