مطابق با ارای صادره از مراجع صالحه

اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.
کد : 480
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 305
اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.
برجسب ها :