مطابق با آرای صادره از مراجع صالحه

متواری بودن متهم و عدم شرکت وی در جلسه دادرسی می‌تواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود.  
کد : 482
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 514
متواری بودن متهم و عدم شرکت وی در جلسه دادرسی می‌تواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود.  
برجسب ها :