کم نمودن سرعت اینترنت

کم نمودن سرعت اینترنت خریداری شده از هریک از شرکت های ارائه کننده از مصادیق تخلف کم فروشی و تقلب در کسب موضوع ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی می باشد. 
کد : 483
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 553
کم نمودن سرعت اینترنت خریداری شده از هریک از شرکت های ارائه کننده از مصادیق تخلف کم فروشی و تقلب در کسب موضوع ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی می باشد. 
برجسب ها :