توهین و فحاشی

اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که  مستوجب جمع مجازات میگردد.
کد : 512
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 716
اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که  مستوجب جمع مجازات میگردد.
برجسب ها :