مطابق رای صادره از مراجع صالحه

تصاحب مال امانی به عوض طلب مصداق بزه خیانت در امانت است.
کد : 515
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 376
تصاحب مال امانی به عوض طلب مصداق بزه خیانت در امانت است.
برجسب ها :