مطابق با رای صادره از مراجع صالحه

واقع شدن ملک در طرح شهرداری موجد حق برای خریداران در جهت مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن است و نه مطالبه وجه بابت کسری متراژ از فروشنده.


کد : 541
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 572
واقع شدن ملک در طرح شهرداری موجد حق برای خریداران در جهت مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن است و نه مطالبه وجه بابت کسری متراژ از فروشنده.


برجسب ها :