حوادث شغلی

کارفرمای محترم می بایست  حوادث شغلی را ظرف مدت 3 روز به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برسانید تا کارگران شما بتوانند از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
کد : 555
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 676
کارفرمای محترم می بایست  حوادث شغلی را ظرف مدت 3 روز به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برسانید تا کارگران شما بتوانند از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
برجسب ها :