رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/11/1395

شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست. 
کد : 557
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 بهمن 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 425
شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست. 
برجسب ها :