مطالبات دولت از اشخاص

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مطالبات دولت از اشخاص موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذيروارتقاي نظام مالي كشور را در لینک ذیل  بخوانید .


کد : 589
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1352
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص مطالبات دولت از اشخاص موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذيروارتقاي نظام مالي كشور را در لینک ذیل  بخوانید . 


برجسب ها :