معافیت مالیاتی حقوق ۹۶ تصویب شد

براساس مصوبه مجلس کارکنان دولت با حقوق زیر ۲میلیون تومان و سایرین (بخش خصوصی) با حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند.
کد : 599
تاریخ انتشار : دوشنبه 9 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1047
براساس مصوبه مجلس کارکنان دولت با حقوق زیر ۲میلیون تومان و سایرین (بخش خصوصی) با حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند.
برجسب ها :