براساس تبصره ۳ماده۱۴قانون صدورچک

پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید؟
کد : 606
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 618
پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید؟
برجسب ها :