به استناد ماده ۵ قانون خانواده

میتوان بدون پرداخت هزینه دادرسی یا تقدیم دادخواست اعسار مهریه و سایر امور مالی را از زوج مطالبه نمود.
کد : 618
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 1959
میتوان بدون پرداخت هزینه دادرسی یا تقدیم دادخواست اعسار مهریه و سایر امور مالی را از زوج مطالبه نمود.
برجسب ها :