مدارس و مراکز غیر دولتی

در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض، در حکم مدارس دولتی هستند.
کد : 625
تاریخ انتشار : شنبه 21 اسفند 1395
print
نظرات : 0
بازدید : 641
در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض، در حکم مدارس دولتی هستند.
برجسب ها :