دستمزد سال ٩٦

وزیر کار با اشاره به تصویب حداقل دریافتی سال ٩٦ کارگران در شورایعالی کار گفت: حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت.
کد : 648
تاریخ انتشار : يکشنبه 20 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 848
وزیر کار با اشاره به تصویب حداقل دریافتی سال ٩٦ کارگران در شورایعالی کار گفت: حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت .
برجسب ها :