مطابق با رای صادره از محاکم صالحه

در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان در مقابل ثمن، خریدار صرفاً مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه بهای کسری مساحت.
کد : 664
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 605
در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان در مقابل ثمن، خریدار صرفاً مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه بهای کسری مساحت.
برجسب ها :