مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است؛

دادگاه های عمومی 
دادسرای جرایم پزشکی
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت
سازمان تعزیرات حکومتی
کد : 687
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 فروردين 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 911
دادگاه های عمومی 
دادسرای جرایم پزشکی
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت
سازمان تعزیرات حکومتی
برجسب ها :