مطابق با رای صادره از مراجع صالحه

دستور ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی در صورتی صحیح است که خودرو متعلق به متهم باشد.
کد : 729
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 ارديبهشت 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 1108
دستور ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی در صورتی صحیح است که خودرو متعلق به متهم باشد.
برجسب ها :