حمل ونگهداری گازهای بی‌هوش كننده و بی‌حس كننده بدون مجوز جرم است

برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوكر مجازات نود و یك روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
کد : 733
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 ارديبهشت 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 583
برای حمل و نگه داری گازهای بی‌هوش کننده و بی‌حس کننده از شش ماه تا دو سال حبس و برای حمل و نگهداری شوكر مجازات نود و یك روز تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.
برجسب ها :