مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

در صورت تصویب نهایی حذف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر ، عطف‌به ماسبق خواهد شد.
کد : 735
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 ارديبهشت 1396
print
نظرات : 0
بازدید : 1498
در صورت تصویب نهایی حذف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر ، عطف‌به ماسبق خواهد شد.
برجسب ها :