بانکها حق دریافت وکالت از مشتریان خود برای انتقال وثیقه

کد : 962
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398
print
نظرات : 0
بازدید : 730

( بدون تشریفات برگزاری مزایده موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت) در صورت عدم بازپرداخت بدهی را ندارند


برجسب ها :