تبصره 3 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400

کد : 1070
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 اسفند 1400
print
نظرات : 0
بازدید : 2265

مطابق با  تبصره 3 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1400

كليه كارفرمايان موضوع ماده ‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 و ماده‌ (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت‌ هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه ‌هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.

و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 4  قانون فوق الاشعار 

پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين قانون  ‌مي ‌توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده‌ (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي ‌شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي ‌ـ اسلامي) متناسب با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به‌ عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي ‌شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي‌ هاي جاري به حساب عوارض شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي مربوط منظور نمايد.

پینوشت :

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 :

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

 به موجب ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395:

دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمايند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زير نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاه ها و واحد هايی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمايند،  نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی صنايع پتروشیمی ايران، سازمان گسترش نوسازی صنايع ايران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها

ماده 2 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394

دولت موظف است:  الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.

برجسب ها :

افزایش مالیات بر ارزش افزوده
افزایش مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و به موجب بند (ر) تبصره ۶  قانون بودجه سال۱۴۰3کل کشور 

ادامه مطلب

نحوه اخذ وکالت دادگستری از  ایرانیان مقیم خارج از کشور فاقد ثبت نام ثنا
نحوه اخذ وکالت دادگستری از ایرانیان مقیم خارج از کشور فاقد ثبت نام ثنا

مطابق با اعلام معاونت خدمات الکترونیک قضائی مورخ 18 / 09 / 1402 جهت اخذ وکالت از ایرانیان مقیم خارج از کشور اشخاص مذکور در هنگام ثبت نام ثنا می بایست...

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا )
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا )

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در غرفه انجمن سازندگات تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا ) / بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، ...

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان سنديكاي صنايع كنسرو ايران
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان سنديكاي صنايع كنسرو ايران

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان

ادامه مطلب

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن
حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن

حضور نماینده موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت در مجمع عمومی عادی انجمن صنایع گلوکز ، نشاسته و مشتقات آن در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایرا...

ادامه مطلب